Kolon Kanseri Nedir ?

Published by:

Bu yazımda kolon kanseri nedir, bunun hakkında bilgi vereceğim. Kolon kanseri hakkında bilmeniz gereken bazı hususları şeyle saymak mümkündür:

Kalın bağırsak, besinler içinde kalan suyun emilimini yapmakla yükümlüdür. Kalın bağırsağın çıkış noktası anüstür. Atık kalan maddeler buradan dışarıya atılmaktadır. Kalın bağırsak, anüse kadar yaklaşık 6 cm çapında, 1,5 metre uzunluğunda boruya benzer bir yapılardır. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde kör bağırsak vardırlar.  Kör bağırsaktan çıkan uzantıya apandis denilmektedirler.

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kalın bağırsak oldukça hacimli, birçok parçaya bölünmüş bir organdır. Kalın bağırsak olarak adlandırılan bu kısımda gelişen poliplerin neden olduğu kansere “Kolon kanseri” denmektedir.

ERKEN TANI

Kanser ne kadar erken tanınır ve tedavi edilebilirse o kadar iyi sonuç alınmaktadır. Kolon kanseri testi ilk olarak 50 yaşından itibaren yılda bir kez “gaitada gizli kan” testini yaptırmalısınız. Bu test gaitada gizli olarak bulunabilecek kanı tespit etmemizi sağlamaktadır. Bu test kolorektal kanserlerin neden olduğu göremediğimiz miktardaki kanamaları saptamamıza yaramaktadır. 50 yaşından itibaren her 3-5 yılda bir “sigmoidoskopi” tetkiki yaptırmalısınız. Bu tetkik ışıklı bir tüp boru yardımıyla makattan girilerek rektum ve kolonun alt kısmının görülmelilerdir. Doktor bu ışıklı tüp yardımlarıyla bağırsakların bu kısmındaki polip, tümör ve diğer anormallikleri görebilmektedir.

Bir Diğer Tanımı ise Vücutta bağırsakların çeşitli görevleri bulunmakta. Kalın bağırsak oldukça hacimli, birçok parçaya bölünmüş bir organdır. Ortalama 130 – 160 cm. uzunluğunda ve 6 – 8 cm. çaplarındadır.

Kolon ve rektum, sindirim sisteminin “kalın bağırsak” olarak adlandırılan kısmını oluşturulur. İşte kalın bağırsak olarak adlandırılına bu kısımda gelişen poliplerin neden olduğu kansere “Kolon kanseri” denmektedir. Kolo – Rektal kanserler A.B.D. de her iki cins de en sık görülmektedir 2. kanser türleridir.

 

 

Kolon Kanseri Belirtileri

Published by:

Bu yazımda kolon kanseri belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi verilecektir.

Kolon kanserinin başlangıç döneminde karında dolgunluk hazzı, hafif ağrı, iştah kaybı, kilo düşme, çabuk yorulma ve ishal ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kabızlık olabilirler. Kullanılan ilaçlara rağmen kabızlık devam edebilinir. Bu evrede bağırsak henüz daralmamıştır ve belirtiler bağırsak kanseri tanısı koymak için yeterli değildirler. Fakat hastada bu tip şikâyetlerin olması hastanın mutlaka incelenmesini gerektirmekte. Görüntü yöntemleri kalın bağırsaktaki herhangi bir anormalliği ortaya koymakta. Böylece herhangi bir hastalık varsa erken tanı konmuş olur ve hastaların geleceği açısından çok önemli bir husustur.
Başlangıç evresinde tespit edilmeyen kolon kanseri ki sıklıkla ülkemizde bu evrede doktora başvurulmadığından saptanmamakta. İlerler ve kalın bağırsak daralmaya başlamakta. Daralma ortaya çıkarsa bağırsaktan dışkı geçişi zorlaşmaktadır.  Bağırsaktaki maddeler burada birikmeye başlar ve atılamazlar. Bağırsak kokuşması ortaya çıkmakta. Bağırsak içeriği, bağırsağın kasılma sonucu ilerlemek ister fakat kanser kitlesi yüzünden bu işlem çok güçtür. Bu yüzden hastada önce kabızlık daha sonra ağrı atakları start alır.
Kolon kanseri tedavi edilmez ve daha da ilerlerse belirtiler ağırlaştırılır. Yorgunluk, kilo ve iştah kaybı belirginleşmektedir. Hasta hiçbir şey yemek istemez ve yemez. Kansızlık ortaya çıkar ve hastanın rengi atmaya başlar. Bağırsak tamamen kapatılır. Birkaç gün bu şekilde sürmektedir. Daha sonra kanser kitlesi biraz delinir ve bağırsak içeriği atılır. Fakat bu olay her zaman böyle devam edemez. Bir iki kereden sonra bağırsak hiç açılmamak üzere kapatılır. Hastanın durumu oldukça ağırlaştırılır. Kana zehirli maddelerin geçişi start alır. Bu dönemde başvuran hastaların karınları açılır ve tümörün ameliyatla alınıp alınamayacağı karar kılınır. Sıklıkla bu evrede tümörün çıkarılması çok güçtür.

Kolon Kanseri Nedenleri

Kolon kanserinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir fakat oluşumunda etkili olan bazı çevresel ve genetik nedenler bulunmakta. Kalıtsal etkenler bu konuda büyük öneme sahiptirler. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde kansere yakalanma ihtimali normalden daha büyük mecradadır. Ayrıca daha önceden meme ve yumurtalık kanserini geçirmiş kişilerde ve ailelerinde kolon kanseri sıklığı daha çoktur. Gardner Sendromu ve Ailesel Polipozis hastalığı kalıtsal hastalıklardır ve sıklıkla kolon kanserine neden bulmaktadır. Bunların dışında ülseratif kolit ve crohn hastalığı da kolon kanseri ihtimalini arttırmakta..

Kalın Bağırsak Kanseri

Published by:

Bu yazımda tıp dilinde “kolorektal” denilen kalın bağırsak kanseri hakkında bilgiler verilecektir. Bağırsak kanseri Amerika Birleşik Devletlerinde her sene üçyüzbin kişinin yakalandığı bir hastalık. Ülkemizde ise net sayı tam olarak bilinmese de otuzbin civarında olabileceği düşünülmektedir.

Rakamlardan anlaşıldığı üzere yaygın sayılabilecek bir kanser türüdür. Yediğimiz besinlerinde kimyasal katkı maddelerinin günden güne artmış olması, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın eskiye nazaran giderek kirlenmesinin sebep olduğu söylenebilir. Bir de radyasyon yayan elektronik aletlerle iç içe yaşamamız var elbette.

Kolon Nedir ?

Kalın bağırsağın üst kısmındaki 160-170 cm uzunluğundaki kısmına kolon denir. Kolonun aşaığısında kalan 15-16 cm’lik kısmına ise rektum denilmektedir. Kolon ve rektum kalın bağırsağı oluşturur. Kalın bağırsak sindirim sistemimizin son kısmında bulunur. Besinler midede sindirildikten sonra ince bağırsağa, gerekli emilimler yapıldıktan sonra kalın bağırsağa geçerler.

Kalın bağırsakta da besinlerden çeşitli madde, su ve mineral emilimi yapılır. Suyu azaltılmış ve faydalı içeriği vücut tarafından alınmış atık besinler anüs yoluyla çıkarlar. Dışkıya tıp dilinde gaita denilmektedir.

Kolon Kanseri Nasıl Oluşur ?

Hücrelerin varoluş maçları dışına çıkması ve çoğalması ile tümörler ve kanserler oluşur. Bu tip hücrelere vücudumuzun ihtiyacı yoktur, varlığı vücutta anarşi oluşturur. Bu tip hücreler vücuttan atılmayıp birikmeye başladığından kanserin temelleri atılır. Anarşist hücre kolonilerinden tümörler oluşur. Tümörlerin yayılma-çoğalma eğilimi yok ise iyi huylu (selim ur) denir. Selim huylu urların tedavisi nispeten kolaydır. Genellikle cerrahi müdahale ve ilaç desteği ile tedavi edilebilir.

Eğer tümörler yayılma gösteren tipte ise (kötü huylu-habis ur) büyüdükçe-yayıldıkça organlara hasar vermeye başlarlar. Bu yayılma işlemine metastaz denir. Bu tip vakaların tedavisi, yani kötü huylu tümörün rehabilitasyonu veya vücuttan temizlenmesi oldukça zordur. Peşi peşine ameliyatlar yapılması gerekebilir.

Vücutta neden kanser oluşumu başladığının kesin bir sebebi yoktur. Bununla birlikte katkılı gıda maddeleri, hava-su ile bulaşan kimyasal maddeler, radyasyon gibi unsurların kanser vakalarını artırdığı düşünülmektedir. Kötü alışkanlık olarak nitelendirebileceğimiz sigara-alkol ve fast-food tarzı beslenme tarzı da kanser sebeplerindendir.

Tümörler kolon ve rektumun herhangi bir bölgesinde çoğalabilir. Kanser hücreleri kolon ve rektum dışına genelde lenf (akkan) yoluyla bölünürler. Kolon ve rektum kanserleri karaciğer, akciğerler, beyin, böbrekler ve mesane gibi organlarda çoğalabilirler. Kanser vücudun diğer bir bölgesine yayıldığında, o bölgede çoğaldığı yerdeki türden bir tümör oluştururlar ve aynı adla söylenirler. Örneğin bağırsak kanserleri, karaciğere yayıldığında karaciğerde oluşan tümör kolorektal kanser hücrelerinden yapılmıştır. Bu durum “metastatik kolorektal kanser” veya “karaciğere metastaz yapmış kolorektal kanser” olarak isimlendirilir.

Bağırsak Kanserinin Belirtileri

Published by:

Bu yazımda halk dilinde bağırsak kanseri olarak ifade edilen kolon kanseri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız bağırsak kanserinde de diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis önem taşımaktadır.

Bağırsak kanserinin ilk evresinde şu belirtiler görülür:

Karında şişkinlik: Sofraya oturulurken karın açtır fakat bir iki lokmadan sonra hazımsızlık ve şişkinlik hissedilir.

İştah kaybı: Sindirim hızı düştüğü için yemek yeme isteğinde azalma olur.

Ani ve sebebi bilinmeyen kilo kaybı: İştahsızlığa ve yenilen besinlerin kaliteli sindirilememesi neticesinde ani kilo kayıpları oluşabilir.

Halsizlik ve çabuk yorulma: Bağırsak kanserinin belirtilerinden birisi de kronik yorgunluk halidir. Yediklerinden yeterli enerjiyi alamayan kişilerde bitkinlik görülür, fiziksel aktivitelerde çabucak yorulurlar.

Kabızlık veya ishal: Bağırsakların iyi çalışmaması nedeniyle ishal veya kabızlık görülebilir.

Dışkıda renk değişikliği veya kan görülmesi: Eğer dışkıda sürekli olarak kan görülüyorsa bu önemsenmelidir.

Ağrı: Yukarıdaki belirtilere ek olarak bir miktar ağrı görülebilir.

Eğer yukarıdaki belirtileri bir süredir görüyorsanız gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılması için hastaneye başvurabilirsiniz. Orta yaş ve üzeri bireylerde bu belirtiler kanser olmadan da görülebilmektedir, bu nedenle “bu belirtiler ben de de var diyerek” panik yapmayınız. Fakat tedbirli olmakta fayda var.

Bağırsak kanseri belirtileri basit sindirim sistemi rahatsızlıklarında görülen şikayetler olduğu için kolon kanserinin teşhisi geç kalabilmektedir. Bir de buna insanlardaki “kolonoskopi korkusu” nu eklersek teşhisin neden hep geç evrede yapıldığını anlayabiliriz.

Doktora gitmek yerine dişini sıkmayı tercih eden bağırsak kanseri hastalarında ilerleyen evrelerde bağırsak daralması yaşanır, şikayetler artar. Tuvalette geçirilen süre artar, iştah iyice kesilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan bağırsakların verimli çalışmaması sonucunda besinlerden gerekli mineral ve yaşamı sürdürmek için gerekli olan maddeler emilemediği için kronik yorgunluk başlar.

İlerleyen evrelerde kansere neden olan tümör büyüyüp bağırsaklara zarar verebilir veya kötü huylu ise başka organlara sıçrayabilir. Bu durum dışkının renk ve kokusuna yansır. Dışkıda kan görülebilir, anormal renkte ve berbat kokabilir.

Hastanın en azından bu safhada (dışkının anormalleşmesi) doktora görünmekte yarar vardır. Kolonoskopi ve gaitada gizli kan testleri ile kanser olup olmadığı araştırılır. Bazı durumlarda ise bağırsaktan parça alınması gerekebilir.

Kanserin başlangıç safhasında polip veya tümörün alınması kolaydır, fakat ilerleyen aşamalarda tümör ile birlikte bağırsağın da kısmen alınması gerekebilir.

Göz Kanseri Belirtileri

Published by:

Bu yazımda göz kanseri belirtilerinden bahsedeceğim. Çoğu göz kanserlerinin belirtileri benzerdir, ancak ileri tetkikler sonucunda göz kanser türü saptanabilir.

Klasik göz kanserlerinin belirtileri

Klasik göz kanserlerinin belirtileri ise şunlardır:

Bulanık görme:  Bulanık görmek göz kanseri belirtisi olabilir. Gayet sinsi ilerleyen göz kanserinin bir numaralı belirtisi budur. Bulanık görmenin yanında kayan noktalar, çizgiler görmek, yanar söner işaretler belirmesi veya kısmi görme bozuklukları göz kanserine işaret eder.

Görüş alanının daralması: Görüş alanı çevresi giderek daralır. Buna tünel görüşü denir. Giderek kademe kademe daralma yaşanır.

Göz ve etrafında acı: Göz ağrısı da başka bir belirtidir. Bu ağrı tümörün göze baskısı neticesinde oluşmaktadır. Sebepsiz başlayan ve devamlılık arz eden göz ağrılarından şüphe duymak gerekir.  Göz kanserinde illa ağrı olacak diye bir şey de yoktur.

Gözde şişme: Kanser adenksal yapıları, sinirleri etkiler ya da diğer bölgelerine yayılır. Bu sebeple şişkinlik oluşabilir.

Gözün görünümünde değişme: Bu değişmeyi ancak dikkatli gözler görebilir.

Göz içi Kanseri belirtileri

Göz içi Kanseri bazen hiçbir belirti vermeden de seyredebilir. Göz içi kanseri hastaları, kansere yakalandığını tesadüfen veya başka bir sebeple hastaneye gittiklerinde öğrenebilirler. Dikkatli göz doktorları muayene ile göz içi kanserini teşhis edebilir. Kısmi görme kaybı şeklinde belirti olabilir. Bazen de ağrı olabilir. Erken teşhis için rutin kanser kontrolleri yaptırmak gerekir.

Göz kanseri

Published by:

Göz kanseri başlar göz adından da anlaşılacağı gibi. Göz organınızın her biri etkilenebilir çeşitli küçük yapılar oluşur. Bir kanser ya da tümör temelde bir kontrolsüz büyüme herhangi bir belirli hücre veya hücre grubu vardır. Bu tümör iyi huylu olabilir (Yengeç Burcu) veya Malign (kanser). Kanserli tümörleri hızlı gelişen, yayılan hızlı ve ölümcül olmayan tedavi olabilmektedir. Göz kanserlerinin beğenmek diğer göz hastalıkları Ophthalmologists ve on koloğu (Kanser Uzmanı) tarafından kabul edilir.

Göz anatomisi

Gözler veya dünya. Bu jöle gibi vitreous mizah denilen malzeme ile doludur. İlişkili yapıları göz. Bunlar-

Konjonktivada-ince şeffaf kapağı göz üstünden
Sklera – gözler sert kaplama veya göz akı
Göz topu uvea orta katman kaplama. Dört bölümden oluşur-
Öğrenci ve hareket iris diyafram ışık
Papiller açılış ayarlayan ciliary vücut
Pigmentli ve retina besler chorid
Kornea – açık şeffaf katman üzerinde ışık sağlayan öğrenci resmi oluşturan retina
Objektifin görüş sağlayan kristal özelliği olmayan cep ve sabit org
Beynimiz için görme retina gelen resmi bilgi taşıyan optik sinir.
Yörünge veyahut göz küresi taşıyan boşluğuna
Adenksal yapıları gibi kirpiklerini, gözyaşı keseleri vs.

Göz Kanseri Türleri

Gözleri kanserleri iki ana tür olabilmektedir: Göz içi ve adenksal

Göz içi Kanseri

Birincil Göziçi – göz küresi içinde başlayan bu kanserler. Bu Melanom, ilk Göziçi Lenfoma, retinoblastoma, medulloepithelioma desteklenir. Bir Melanom birincil Göziçi kanser erişkinlerde sık türüdür. Gözün renkli veyahut Pigmente hücrelerde başlar ve hızlı ve kontrolsüz çarpar. Melanom çeşitli yerlerinde göz – Uvea, Koroidea veya konjonktivada etkileyebilir.

 Uveal Melanom Göziçi Melanom tarafından sık şeklidir. Choroid, ciliary vücut iyi etkileyebilir. Çoğunlukla yavaş büyüyen tümör ve iyi tedavi sonucu bulunmaktadır. Uveal Melanom nadiren diğer bölgelerine yayılır. Konjonktival Melanom konjonktivada bir tümör olduğunu. Lenf kanalları desteği ile diğer parçalar için hızlı yayılır. Melanom göz nadir bir şeklidir. Choroid Melanom daha az yaygındır.

Adenksal

Kanser-adenksal ya da yörünge bu kanserler (yapıları çevreleyen) adnexa ya da yörünge etkisi görünmektedir. Esas olarak, deri, kas ve sinir gözün etrafında etkiler. Göz kapağı Karsinomu, deri ve göz kapağı kasları etkileyen ve ameliyatla tespit kaldırılmış olabilir. Bu olan temelde Skuamöz ve ya deri kanserleri Bazal Hücre türü.

Beyin Tümörü Çeşitleri ve Belirtileri

Published by:

Bu yazımda beyin tümörü çeşitleri ve belirtileri hakkında bilgi vereceğim.

Beyin tümörleri birincil (primary) ve ikincil (secondary) olarak ikiye ayrılır.

Beyinde oluşan birincil tümörler kötü huylu (habis, kanserli) veya iyi huylu (kanserli olmayan) tümör olabilir. İkincil beyin tümörleri ise bedenin başka bir noktasında ortaya çıkan kanserli hücrelerin beyine sıçramasıyla meydana gelen tümer çeşididir.

Beyin tümörü her yaş gurubunda  insanda görülebilir ve bu tümörlerin çıkış nedeneleri  neden oluştuğu tam olarak  bilinmemekle birlikte araştırılmaya da devam edilmektedir.

Beyin tümörü göstergeleri, tümörün büyüklüğüne ve beynin hangi bölgesinde olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte en sık görülen beyin tümörü belirtileri baş ağrısı, bacak ve kollarda uyuşma, hafıza sorunları ve denge problemleridir.

Çeşitleri ve Dereceleri

Normal bir işleyişte yaşlanan ve fonksiyonunu kaybeden beyin hücreleri ölür ve yerlerine yeni hücreler aktarılmaktadı. Ancak bazen bu işleyiş bozulur ve vücut ihtiyaç duymamasına karşın yeni hücre üretilir ve ölmesi gereken hücreler yaşamaya devam eder.

Tüm bu fazla hücreler zaman içinde birikmeye başlar ve bir doku oluşturarak tümöre sebep olur. Birincil beyin tümörüne sebep olan bu hücreler habis (kanserli) veya iyi huylu olabilmektedir.

İyi huylu tümörlerde kanserli hücre bulunmamaktadır ancak yine de beyin gibi hassas bir bölgede bulundukları için hayati tehlike yaratabilirler.

İyi Huylu Beyin Tümörleri: Kanser riski taşımayan beyin tümörlerinin net bir şekilde görülebilen belirgin bir sınırı vardır ve genellikle çevrelerinde bulunan dokulara yayılmazlar.

Cerrahi müdahale ile alınan iyi huylu beyin tümörü nadiren tekrar meydana gelir. Vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimalleri yoktur.

Kanserli olmasa da iyi huylu beyin tümörünü tehlikeli yapan şey belirli bir büyüklüğe eriştiğinde beynin hassas bölgelerine baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına yol açmasıdır. İyi huylu beyin tümörünün belirli süreler içinde kanserli beyin tümörüne dönüşme riski de vardır.

Habis Beyin Tümörleri: Kanser bulaşmış hücrelerle oluşan habis beyin tümörleri iyi huylu tümörlere göre daha hızlı büyür ve yakınında bulunan beyin dokusunu işgal edebilir.

Habis beyin tümöründe bulunan kanser taşıyan hücreler tümörden ayrılarak beynin diğer bölgelerine ve omuriliğe yayılabilir.

Beyin Kanseri

Published by:

Bu yazımda beyin kanseri hakkında bilgi vereceğim. Beyin kanseri kulağa ürkütücü gelse de tedavisi mümkün hastalıklardandır.  Fakat teşhis aşaması zordur. Kanser belirtilerinin bazen göründüğü, bazen kaybolduğu durumlar yaşanabilir. Beyinde kanser oluşumu, kanserli başka bir organdan sıçramayla olabileceği gibi, tümör ilk olarak beyinde de oluşmaya başlayabilir.

Beyinde oluşan tümörler büyüdükçe, kafa içinde daha fazla yer kaplarlar ve kafatasını zorlarlar. Beyin kanserinin teşhisi için kafa içi basıncın ölçülmesi gerekir. Basınç normale göre daha fazla ise ileri tetkikler yapılır. Beyin kanseri iyi huylu tümörden veya kötü huylu tümörden kaynaklanabilir.

1- İyi huylu tümör

Büyümeyen veya kontrol altına alınması kolay tümördür. Operasyon ile beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilir. Ameliyattan olumlu netice alma ihtimali yüksektir. Bununla birlikte beyin hayati bir organdır, bazı durumlarda tümörün tamamı temizlenemeyebilir. Kalan kısım beyinde kısmi hasar oluşturabilir.

2- Kötü huylu tümör

Çok hızlı çoğalan, çamur kıvamında ve operasyonla alınması oldukça zor olan tümörlerdir. Ameliyatla alınsa dahi yeniden üremeleri ve yayılmaları söz konusu olabilir. Büyüdükçe beyne baskı yapmaya ve zarar vermeye devam ederler.

Aşağıdaki belirtilerin birkaç tanesine rastlarsanız vakit kaybetmeden doktora gitmelisiniz.

Beyin Kanseri Belirtileri:

1- Şiddetli ve tekrarlayan baş ağrısı.

2- Mide bulantısı ve sebepsiz kusma şikayetleri.

3- Bayılma

4- Bazı organlarda kısmi felç, uyuşukluk.

5- Beyin fonksiyonlarında garipleşme ve kişilik bozukluğuna varan garip davranışlar sergileme

Beyin Kanseri Nasıl Tedavi Edilir ?

Beyin kanserinin tedavisi, kansere neden olan tümörün cerrahi yolla alınması yolu ile olur. Tümörün yeniden büyümemesi için ilaç tedavisi uygulanır. Beyin kanseri başka bir organdan yayılma (metastaz) yolu ile gelmiş ise daha radikal önlemler almak gerekebilir. Bu çerçevede kemoterapi yani vücuda ilaçla zehir verilmesi işlemi uygulanabilir. Uygulanan kemoterapi sonrasında hem vücut hem de tümör zarar görür, bu işlem tümör etkisiz hale gelene kadar devam edilir. Fakat bazı durumlarda tümör yok edilmeden hasta kemoterapinin yan etkileri ile kaybedilebilir veya bu endişe ile kemoterapi yarıda bırakılabilir.

İyi huylu tümör kaynaklı beyin kanserinin tedavisi şüphesiz ki habis olana kıyasla kolaydır. Bazen tek bir cerrahi operasyon ile  beyin kanserinden kurtulma şansı olabilir.

Deri Kanseri Belirtileri

Published by:

Bu yazımda deri kanseri çeşitleri ve belirtileri hakkında bilgi vereceğim.

Bazal hücreli kanserler: En dış tabaka olan epidermisteki hücrelerden kaynaklanmaktadir. Her 10 cilt kanserinden yaklaşık 5 kanser  bazal hücreli kanserden oluşmaktadır. Bu tip cilt kanserleri yavaş büyümekte, nadiren yayılım yaparlar. Bazal hücreli kanserlerin neredeyse yarısında beş yıl içinde yeni cilt kanseri görülme olasılığı yüksektir.

Yassı hücreli kanserler: Epidermisteki yassı hücrelerden oluşmaktadır. Her 10 cilt kanserinden yaklaşık ikisi yassı hücreli kanserleri oluşturmaktadır. Yassı hücreli kanserler sıklıkla cildin hemen altındaki yağ dokusuna yayılma riski fazladır ve nadiren de olsa lenf nodlarına ve vücudun uzak bölgelerine yayılır. Bunlar melanom dışı kanserlerdir. Melanomlar ise daha nadir görülen cilt kanserlerdendir, melanom dışı kanserlerin vücudun diğer bölgelerine yayılımı çok düşükken, melanomlar sıkça çevre dokuya ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Aktinik keratozis ise zamanla cilt kanserine dönüşebilecek özel bir cilt hastalıklarındandır. Fazla güneş ışığına maruz kalma sonucunda ortaya çıkan solar keratoz olarakta bilinen deride küçük, pürüzlü, pembe yada kırmızı ten renginde lezyonlardır. Genellikle herhangi bir bulgu vermezler  çok sık olmamakla birlikte kansere dönüşür. Aktinik keratoz gibi kansere dönüşebilecek diğer cilt lezyonlarının kansere dönüşmeden atılması gerekebilir, bu nedenle hekiminize düzenli olarak kontrollere gidilmesi gerkir. Bazı cilt tümörleri de iyi huyludur, nadiren kansere dönüşmektedir. Bu tümörler benlerin, seboreik keratoz, hemanjiyoma, lipom ve benzerleridir. Melanom dışı cilt kanserleri ve aktinik keratoz cilt değişlikleri ile aynı. Ciltteki tüm değişiklikler melanom dışı kanserler ve aktinik keratozun bulguları olmamakla birlikte, ciltte bozukluklar görüldüğünde doktora gösterilmelidir. İyileşmeyen iltihaplı lezyonlar Ciltte görülen; Küçük, kabarık, düzgün, parlak ve cilalı lezyonlar Küçük, kabarık, kırmızı veya kahverengi-kırmızı renkli lezyonlar Düz, sert, kırmızı veya kahverengi ve kabuksu lezyonlar Kabuksu, kanamalı lezyonlar Yara izine benzer ve kalıcı lezyonlar melanom dışı cilt kanserinin olası bulgularıdır.  Ciltte sert, pürtüklü, pembe, kırmızı veya kahverengi, kabarık, kabuksu alanlar ve alt dudakta dudak kremi yardımıyla geçmeyen çatlama ve soyulma; aktinik keratozun olası bulgularıdır. Cilt kanserleri çok büyük boyuta ulaşmadıkça belirti ve bulgu vermezler. Ciltte yeni ortaya çıkan bir büyüme, mevcut kitle veya lekelenmede boyut artışı ve üç ay içinde iyileşmeyen cilt ülserleri, cilt kanserlerinin öncü bulguları olabilir. Cilt kanseri ancak çok büyük boyutlara ulaştığında kanama ve ağrıya neden olur.

Deri Kanseri

Published by:

Bu yazımda deri kanseri hakkında bilgi vereceğim.

Aktinik keratozlar özellikle güneş ışınlarına aşırı maruz kalmış açık tenli insanların yüz, el sırtı ve kollarında rastlanılan küçük üzerleri pullu lekelerden oluşmaktadır. Tedavi edilmez ise  deri kanserlerine  dönebilir. Eğer erken evrede teşhis edilirse buz tedavisi ile erken teşhis konularak çıkarılır, kemoterapi ilaçları içeren krem veya losyonlar kullanılır, kimyasal peeling işlemi, dermabrasyon,laser tedavisi veya klasik cerrahi ile tedavi edilmektedir. Güneşten koruyucular aktinik keratoz gelişimini engeller.

Deri kanseri Tipleri:

Üç tip deri kanseri bulunmaktadır.

Bazal hücreli karsinoma : Bu kanser tipi genellikle deride küçük etli kabarıklık şeklinde sıklıkla yüz, boyun ve el sırtlarında belirtilen tiplerdir. Ara sıra gövdede kırmızı yama tarzı alanlar şeklinde görülebilir. Daha sıklıkla açık tenli kişilerde görülmektedir. Bu kansere yakalanan kişiler açık tenli ve renkli gözlüdür ve güneş yanığına maruz kalma şansı yüksek olanlardır. Bu tümörler hızlı yayılmazlar 1-2 cm boyutuna ulaşmaları için aylar yıllar gerekmektedir. Tedavi edilmezse kanserli alan kanamaya başlar, üzeri kabuklanır. Zaman zaman iyileşip, zaman zaman tekrarlama özelliği gösterir. Bu kanser tipi nadiren metastaz (diğer organlara sıçrama) yapmasına rağmen, derinin altındaki kemiğe yayılabilir ve kanserli dokunun yakınındaki dokuları harap eder.

Squamöz hücreli karsinoma :  Bu deri kanseri deri de kabarıklıklar veya kırmızı kabuklu yaralar şeklinde ortaya çıkar. Squamöz hücreli Karsinoma açık tenli kişilerde en sık görülen ikinci kanser türündendir. Tipik olarak kulak, yüz, dudak ve ağızda görülmektedir. Nadiren esmer kişilerde de görülebilir. Büyük kitleler oluşturabilir. Bazal hücreli karsinomanın tersine diğer organlara yayılma olasılığı vardır. Erken yakalandığında tedavi oranı yüksek olandır. Bazal hücreli karsinoma ve Squamöz hücreli karsinomada tedavi başarısı %100 dir.

Melanom: Bütün deri kanserleri içinde en öldürücü olma özelliği taşıyandır. Bazal hücreli ve squamöz hücreli karsinoma da olduğu gibi melanomda da erken tanı tedavi şansını arttırabilir.

Melanom melanin denen pigmenti (deriye rengini veren madde) üreten melanosit dediğimiz hücrelerde başlayabilir. Melanin derimizin rengini verir ve güneşten kısmi olarak koruyabilir. Melanom hücreleri melanin üretmeye devam eder ve bu nedenle kanser alanı kahverengi veya siyahtır.Fakat melanom beyaz ve kırmızı da olabilir.